Velkommen til Ressourceforeningen

Vores formål

Vi er en frivillig social forening, med
følgende almennyttige formål:

1. At skabe Ressource Centre,
    for, med og af mennesker i krise og i almindelighed
 
2. At skabe og iværksætte ressourcestimulerende,
    livsbekræftende og livsstyrkende aktivitet og
    indsats - for, med og af mennesker i krise og 
    i almindelighed.
 
3. At udgøre en frivillig ressourcekapacitet, 
    være et levende batterier af kræfter og
    virke til glæde og gavn for det individuelle 
    menneskes liv, såvel som vores fælles
    samliv og samfundsliv.
 
 
 

Træningsrum for livet

Det skal være muligt for enhver at have direkte adgang til et sted, hvor man kan træne kontakten til sine egne iboende ressourcer, troen på sig selv og oplevelsen af sit eget værd.

Ja, vi kan jo kalde det ..... et træningsrum for livet. For tanker, følelser, krop og sjæl. 

Mange værdifulde ressourcer er "parkeret", "ekskluderet"" eller "passificeret". Holdt nede, væk eller ude. 
 
Vi er her for at hjælpe disse skjulte ressourcer frem. Så gemte og måske glemte kræfter frigøres og kommer i anvendelse på ny.

Nyheder

Yoga & afspænding
Hold opstart i uge 2 - se mere her

8 ugers Mindfulness (MBSR) forløb
Opstart uge 8 - se mere her
 
EMPOWERMENT kursusforløb
Opstart uge 4 - se mere her
 
Søndagstræning WALK / RUN
Ugentlig træning frem til Royal Run
Opstart i uge 8 

 Læs mere om tilmelding her
Ressourceforeningen
Bethesdavej 12, Snogebæk
3730 Nexø

Tlf. nr. 30377998
CVR Nr. 36225807
ressourceforeningen@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ressourceforeningen | CVR: 36225807 | Bethesdavej 12, Snogebæk, Bornholm - Danmark | ressourceforeningen@gmail.com